Hükümetin çıkardığı kanun cumhurbaşkanına gelir. Anayasaya uygun bulursa onaylar, bulmazsa veto eder. Cumhurbaşkanının görevi budur. Şimdi diyorlar ki partili cumurbaşkanı olsun. İktidar partisinin adamı cumhurbaşkanı olursa önüne gelen her kanuna onay verir. Bu durumda cumhurbaşkanlığının bir amacı kalmamış olur. Eğer partili cumhurbaşkanı olacaksa, bu kesinlikle tarafsız birisi olmalıdır. Anayasada hâlen bu şekilde varolan kanunu değiştirmek istemek darbeden farksızdır.

İkinci olarak, yürütme yetkisi bugün bakanlar kurulunun başında bulunan başbakandadır. Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi vermek bakanlar kurulunu ve başkakanı hiçe saymak anlamına geldiğine göre meclisi fiilen fesh etmek anlamına gelir. Mantıken muhalefeti olmayan ve yürütme yetkisinin tek bir kişiye verilmesinden dolayı, bu kişinin her sözünün kanun olduğu sisteme monarşi denir. Bu sistem totaliter sistemdir, hakimiyet millette değil, tek başına yürütme yetkisine sahip olan diktatördedir.

Daha evelsi sene Fetullah Gülen’i eleştirenler gerçek vatan hainidir diyen Bekir Bozdağ bugün bu sisteme gerçek demokrasi diyor. Hepsini geçtim, her önüne gelenin kandırdığı ve her terör örgütü ile bağlantısı bulunan bir hırsıza yürütme yetkisi vermek kurda kuzu vermekten daha aptalcadır.

Son olarak, bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğünü ve cumhuriyetin varlığını kim tehlikeye atarsa, ona bu cennet vatanı cehennem edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

BERK ŞİMŞEK
10.01.2017

Cumhurbaşkanlığının Amacı

Bir Cevap Yazın