Gazi Meclisin 100. Yılı

Bugün 23 Nisan. Bugün, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram. Bütün umudum gençliktedir diyen bir kahramanın gelecek nesillerden beklentisi çok büyüktü. “Ey Türk istikbalininc evlâdı! Vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır” diyerek genç nesillere bayrağı emanet etmişti.

Kurtuluş savaşımız bittikten sonra, asıl mücadele şimdi başlıyor diyerek bir takım reform ve devrim hareketleri başlattı. Bu hareketlerden birisi tarih üzerineydi. Türk Tarih Kurumu’nu kurdu. Tarih araştırmaları ve arkeolojik çalışmalar başlattı. Ardından Türk Dil Kurumu’nu kurdu. Bu iki kurumu desteklemek için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni kurdu. O dönem çok önemli gelişmeler yaşanıyordu. Önce Mayalar ile Türklerin bağlantıları benzerlikleri bulundu. Atatürk, Mayaca-Türkçe sözlük yazdı. Maya dilindeki kelimelerin kelime köklerinin tamamına yakını Türkçe ile birebir aynı çıktı. Ardından yüzyıllardır bilinenin aksine Sümerlerin Türk olduğu ıspat edildi. Hititlerin avrupalıların ataları olmadığı ortaya çıkmıştı. Kurduğu iki bankadan birine Sümerbank ötekine Etibank ismini vermişti. Daha öncesinde Çanakkale zaferinin ardından “Truva’nın intikamını aldık” demişti. Edindiği bilgileri kanıtlarıyla kitap haline getirdi. Savaşları, kolay anlaşılması için eliyle haritalandırdı. Bu 606 sayfalık tarih kitabı müfredata girdi. Vefat etmeden önce, yurtdışından bu konuları destekleyecek kaynaklar içeren kitaplar sipariş etmişti. Kitaplar geldiğinde vefat etmişti, not aldığı defter yarım kaldı. Peki sonra? Sonrası yok. Çünkü emaneti alan genç nesil, ne yazık ki menfaat peşinde koşmaktan, vatan millet için ortaya bir icraat koymaya vakit bulamadı. (Genelleme yapıyorum, tenzih ettiğim kişiler elbet var)

Tarih sıkıcı gelebilir, sevmeyebilirsiniz. Siyaset kavga-gürültü gibi gelebilir, sevmeyebilirsiniz. Türk tarihini ve siyasetini bileceksiniz. Eğer bilmezseniz, gelip size ermeni techirini soykırım diye dayatırlar, bilmediğiniz için inanırsınız. Siyaset bilmediğiniz için de “kabul etsek ne olacak ki” derseniz, topraklarımızda hak iddia ederler, bölünmeye kadar gider. Eğer hem tarih hemde siyaset bilmezseniz, “yes be annem” diyip Kıbrıs’ı alır rumlara verirler. Sonra Antalya’da denize girmek için Yunanistan’dan shengen almak zorunda kalırsınız.

Son olarak, milliyetçilik; ırkçılık, faşistlik, mhplilik, ülkücülük gibi anlamlara gelmez. Milliyetçilik vatan sevgisidir, vatanını sevmektir, vatansever olmaktır. Atatürk’ün 6 ilkesinden biridir ve Ulu Önderimizin “Çocukları padişahçı değil, Milliyetçi yetiştiriniz” sözleri bugün olduğu gibi, yarın içinde geçerlidir.

Gazi meclisimizin açılışının 100. yılında, cumhurbaşkanı sıfatıyla dolaşan şahsın resmi törene iştirak etmemesi bir skandaldır ve bir başkaldırıdır.

Gazi meclisimizin açılışının 100. yılı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Milli mücadele döneminde bizlerin bu cennet topraklarda hür yaşaması için canını vatana siper eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyorum.

BERK ŞİMŞEK
23.04.2020

Mustafa Kemal Atatürk: “Küçük hanımlar, küçük beyler; Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.